Informacje prawne

§ 1
Informacje ogólne

Softa Sp. z o.o. jest dystrybutorem części aluminiowych do montażu paneli fotowoltaicznych. Oferujemy całą gamę produktów i materiałów przystosowanych do wykorzystania na dachach płaskich, skośnych oraz do montażu naziemnego. Gwarantuje profesjonalne doradztwo oraz indywidualne rozwiązania stosownie do potrzeb zainteresowanych. Produkty oferowane przez nas są najwyższej jakości. Propozycje ofertowe nie stanowią projektu instalacji fotowoltaicznej.

§ 2
Odpowiedzialność Softa Sp. z o.o.

1. Softa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza jej bezpośrednią kontrolą.

2. Softa Sp. z o.o. jako dystrybutor systemów do montażu fotowoltaika nie wykonuje projektów instalacji fotowoltaicznej oraz nie nadzoruje prac związanych z montażem.

3. Softa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu konstrukcji, modyfikowania elementów konstrukcyjnych, jak i łączenie ich z elementami do siebie niepasującymi.

4. Softa Sp. z o.o. jako dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa podczas prowadzenia montażu, pozostaje to w gestii wykonawców.

§ 3
Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały oraz informacje udostępniane na stronie softant.pl, a ponadto zastosowany układ treści, kompozycja graficzna, zamieszczone artykuły, publikowane zdjęcia, znaki graficzne itp. podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach.

2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe opublikowane na softant.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa cywilnego.

§ 4
Ochrona danych osobowych

1. Softa Sp. Z o.o. nie zbiera oraz nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych swoich klientów, a informacje kontaktowe, ograniczone do niezbędnego minimum i służą wyłącznie w celach informacyjnych i realizacji zapytań. Informacje te są przechowywane doraźnie, nie podlegają przetwarzaniu, udostępnianiu lub jakiemukolwiek wykorzystaniu w celu innym, niż określony.

§ 5
Inne postanowienia

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z propozycją montażu, zasadami montażu systemów aluminiowych, proszę kierować pytania na następujący adres softa@softa.pl